Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti.

Datum objave: 13.08.2009

Kategorija: Razpisi

Objava razpisa: 14.8.2009 
Datum zaključka: 21.08.2009
Kontaktna oseba: dr. Marijan Leban (01/ 2418 534) in Tanja Bobičanec (01/2418 680)
Objava razpisa: na internetni strani UL in internetne strani fakultet, kjer so prosta delovna mesta

Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta pri izbranih mentorjih navedenih v prilogi v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih. Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto. Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbran kandidat odstopi oziroma zavrne mesto mladega raziskovalca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno. Izbira je dokončna po obvestilu Univerze v Ljubljani Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS o rezultatih javnega razpisa.

Vse informacije o javnem razpisu preberite v razpisni dokumentaciji.

Navodila za prijavo in obrazci:

Prijavni obrazec
 
Izjava št. 1

Izjava št. 2

Izjava št. 3

Potrdilo in ocenjevalni list

Objavljena prosta mesta za MR po mentorjih članic UL

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Prof. dr. Igor Švab

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Prof. dr. Jasna Štrus
Prof. dr. David Stopar

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Prof. dr. Ludvik Bogataj

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Vincenc Butala
Prof.dr. Igor Emri

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Prof.dr. Lucija Ažman-Momirski

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prof. dr. Mitja Brilly

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof. dr. Franjo Pernuš

Univerza v Ljubljani, Fakulteta računalništvo in informatiko
Prof.dr. Ivan Bratko

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za  matematiko in fiziko
Prof.dr. Boštjan Golob
Prof. dr. Martin Čopič

Za Javni razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2009 v anglešekm jeziku kliknite povezavo Second Public Tender for Early Stage Research Candidates for the Year 2009 .