Datum objave: 09.07.2007

Kategorija: Razpisi

Izdajatelj Razpisa za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2007/2008 je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
 
Kontaktna oseba: Marina Očko, tel: 01/478-46-48

Datum zaključka: 10.09.2007
 
Na spletni strani MVZT je objavljeno:

  • besedilo razpisa
  • prijavni obrazec
  • vzorec pogodbe

Vsebina razpisa je bila v petek, 6. 7. 2007 objavljena tudi v Uradnem listu RS, št. 60/07, na strani 5249.