Datum objave: 11.09.2009

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani objavlja razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v letu 2010 na univerzah v tujini, s katerimi Univerza sodeluje na podlagi med-univerzitetnih sporazumov.

Univerza v Ljubljani bo finančno podprla le sodelovanje z visokošolskimi institucijami v naši bližini in tistimi univerzami, s katerimi ne moremo sodelovati v okviru evropskih programov.

Vloge z izmenjave naj vsebujejo:

  1. Izpolnjeno prijavo v slovenskem in 2x v tujem jeziku
  2. Biografijo in izbrano bibliografija v tujem jeziku (najvec 3 strani)
  3. Plan dela v tujem jeziku (najvec ena stran)

Kandidati se lahko prijavijo za obiske na najvec 2 instituciji. Zbrane vloge naj dekani pošljejo Službi za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana do najkasneje 30.9.2009.

Dokumenti: