Francosko veleposlaništvo podeljuje štipendije slovenskim podiplomskim študentom in aktivnim raziskovalcem.

Datum objave: 03.09.2007

Kategorija: Razpisi

1. Študijske štipendije: namenjene študentom, ki so vpisani na doktorski ali magistrski študij in želijo del svojega študija opraviti v Franciji.
Trajanje : 1 do 3 mesecev.

2. Štipendije za raziskovalno delo: namenjene raziskovalcem, ki bi želeli opravljati raziskovalno delo v francoskem laboratoriju. Kontakti med laboratorijema morajo biti že vzpostavljeni.
Trajanje : 1 do 3 mesecev.

Pogoji za pridobitev zgoraj navedenih štipendij (pod točko 1. in 2.) :

  • podiplomski študenti in raziskovalci mlajši od 40 let,
  • slovensko državljanstvo.

3. Štipendije za doktorat z deljenim mentorstvom (»co-tutelle de these«)

So namenjene študentom, ki so vpisali doktorat na slovenski in francoski univerzi. Študentu omogoča opravljati raziskave izmenoma v Franciji in Sloveniji (v kolikor obstaja konvencija med obema ustanovama). Štipendija je dodeljena za dobo 3 let in sicer za 3 mesece vsako leto.

Pogoji za pridobitev zgoraj navedene štipendije (pod točko 3):

  • podiplomski študenti in raziskovalci mlajši od 35 let,
  • slovensko državljanstvo.

Za vse tri štipendije (pod točkami 1., 2. in 3.) velja naslednje:

Dodatne informacije in obrazci na spletni strani www.institutfrance.si.

Rok za oddajo vlog : 9. NOVEMBER 2007.

Vloge pošljite na naslov:

Francosko veleposlaništvo v Sloveniji
Ataše za znanost in tehnologijo
Breg 12, 1000 Ljubljana

Kotaktni podatki:

  • e-mail: ;
  • tel: 01 2000 532

Besedilo razpisov za štipendije pod točkama 1. in 2. in pod točko 3.