Univerza v Ljubljani je prejela sredstva za izvedbo »TS Mobility« v akademskem letu 2007/2008.

Datum objave: 06.09.2007

Kategorija: Razpisi

V nekaterih bilateralah za leto 2007/2008 je najavljena tudi mobilnost učiteljev, vendar ne poimensko, zato je potrebno ugotoviti, kdo bo napovedano aktivnost res opravil. Višina dodeljenih sredstev je tolikšna, da lahko sofinanciramo 85 tednov. Povrnili bomo le stroške, ki bodo izkazani z računi, v maksimalni višini 800€.

Pri izboru Evropska Komisija priporoča naštete prednostne kriterije:

  • Mobilnost učiteljev, ki do sedaj še niso bili na izmenjavi,
  • Vključevanje oddelkov, ki še niso sodelovali v programu oz. še niso izvajali študentske mobilnosti,
  • Izbor institucij, ki niso v angleškem ali nemškem govornem področju,
  • Vključevanje oddelkov, ki želijo razvijati skupne projekte in nadaljnje sodelovanje s partnersko institucijo,
  • Vključevanje učiteljev - Erasmus koordinatorjev.

Izkušnje iz preteklih let kažejo, da precejšnje število učiteljev kljub prijavi odpove izvedbo, zato prosimo, da naj samo tisti učitelji, ki nameravajo v okviru podpisanih bilateral dejansko izvesti »TS Mobility« na partnerski univerzi,  izpolnijo priloženi obrazec.
Prosimo, da usklajene predloge dekani posredujejo Službi za mednarodno sodelovanje najkasneje do 03. oktobra 2007.

Več informacij: