Datum objave: 29.03.2010

Kategorija: Razpisi

Razpis za izvajanje sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami
Slovenske univerze so 14. novembra 2005 podpisale Sporazum o izmenjavi študentov, v katerem so se zavezale k pospeševanju mobilnosti študentov med Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem.

 

V okviru sporazuma so univerze pripravile tudi Postopek za izvajanje sporazuma, v katerem je opredeljeno, kateri študentje se lahko udeležijo izmenjave, čas izmenjave, priznavanje opravljenih izpitov na gostujoči univerzi in koledar aktivnosti, povezanih z izvajanjem Sporazuma.


Študentje Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki so zaključili najmanj prvi letnik dodiplomskega študija, lahko za določen čas v skladu s Sporazumom opravljajo študijske obveznosti na katerem koli sorodnem študijskem programu Univerze v Ljubljani, če se s tem strinjata matična in gostujoča univerza.

Izmenjava traja od 3 do 12 mesecev.

Študent na matični univerzi pripravi in potrdi študijski sporazum in ga posreduje univerzi, na kateri bo gostoval v odobritev. V okviru izbranih (in potrjenih) predmetov opravi dogovorjene študijske obveznosti, ki se mu nato priznajo na matični univerzi.

 

Študijski sporazum podpišeta in potrdita koordinatorja na matični univerzi in univerzi gostiteljici.

 

Rok za prijavo za zimski semester študijskega leta 2010/2011 je 15. maj 2010.

 

Rok za prijavo za poletni semester študijskega leta 2010/2011 je 15. november 2010.

 

Prijave študentov se bodo obravnavale individualno glede na predlagan študijski sporazum.

 

Dodatne informacije lahko dobite pri ga. Urški Ravnik, v Službi za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani; telefon: 01 2418572 ali po elektronski pošti: .

 

RAZPIS 2010_11

ŠTUDIJSKI SPORAZUM

PRIJAVA

POSTOPEK ZA IZVAJANJE SPORAZUMA

 

http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=5472   (Razpis Univerze v Mariboru)

http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/mednarodno_sodelovanje/Nacionalna_mobilnost/Skupni_paket_vseh_clanic_2010_2011_koncni.pdf  

(Razpis Univerze na Primorskem)