KOORDINATORJEM PROGRAMA VŽU / ERASMUS

Datum objave: 25.09.2007

Kategorija: Razpisi

Razpis za izvajanje mobilnosti/usposabljanja zaposlenih na UL v okviru programa VŽU/Erasmus v letu 2007/2008

Nekatere članice in posamezniki so že najavili število mobilnih zaposlenih (ST) v letu 2007/2008, vendar ne poimensko, zato je potrebno ugotoviti, kdo bo napovedano aktivnost res opravil.

Višina dodeljenih sredstev je tolikšna, da lahko sofinanciramo 28 individualnih mobilnosti ( po en teden) . Povrnili bomo le stroške, ki bodo izkazani z računi. (znesek potnih stroškov in znesek dnevnih stroškov v skladu s pravili EK).
Pogoji za mobilnost/usposabljanje zaposlenih so:

  • udeleženci morajo biti zaposleni na UL,
  • prednost imajo tisti, ki se prijavljajo prvič,
  • usposabljanje naj traja najmanj 1 teden in največ 6 tednov (1 teden je 5 zaporednih delovnih dni),
  • udeleženci morajo v naprej predložiti dogovorjen delovni program usposabljanja,
  • po opravljeni aktivnosti je potrebno predložiti poročilo in potrdilo institucije gostiteljice, da je bila aktivnost izvedena.

Izkušnje iz preteklih let kažejo, da se precejšnje število napovedanih aktivnosti kljub najavi ne izvede, zato prosimo, da naj samo tisti zaposleni na UL, ki nameravajo  dejansko izvesti mobilnost,  izpolnijo priloženi obrazec.

Prosimo, da usklajene predloge dekani posredujejo Službi za mednarodno sodelovanje najkasneje do 10. oktobra 2007.

PRILOGA