Datum objave: 09.09.2010

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani objavlja razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v letu 2011 na univerzah v tujini, s katerimi Univerza sodeluje na podlagi med-univerzitetnih sporazumov.

Gre za sporazume, ki niso Erasmus bilateralni sporazumi.

 

Univerza v Ljubljani bo finančno podprla le sodelovanje z visokošolskimi institucijami ,ki so navedene v priloženem seznamu. Navedeno število dni izmenjav se običajno deli med več prosilcev.

 

Vloge z izmenjave naj vsebujejo:

1.     Izpolnjeno prijavo v slovenskem in 2x v tujem jeziku

2.     Biografijo in izbrano bibliografijo v tujem jeziku (največ 3 strani)

3.     Plan dela v tujem jeziku (največ ena stran)

 

Kandidati se lahko prijavijo za obiske na največ 2 instituciji.

Zbrane vloge naj dekani pošljejo Službi za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana do najkasneje 15.10.2010.

 

Razpis

Anmeldung

Domanda

Registration

Prijava za obisk

Pregled pogodb