Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

objavlja

NAGRADNI NATEČAJ

za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi:
A: Slovenci v zamejstvu
B: Slovenci v izseljenstvu

Datum objave: 08.11.2007

Kategorija: Razpisi

Namen natečaja je spodbujanje in nagrajevanje raziskovalne dejavnosti
dodiplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske
tematike in s tem krepitve zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje
slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja.

Na nagradni natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati iz Republike
Slovenije in tujine. Predmet nagradnega natečaja so uspešno zagovarjana
diplomska, magistrska in doktorska dela na kateri koli univerzi v Sloveniji
ali zunaj nje, ki obravnavajo tematike slovenskih skupnosti zunaj meja RS.

Na natečaj Urada lahko kandidirajo tudi dela, ki kandidirajo tudi dela, ki
kandidirajo na drugih podobnih natečajih. Upoštevana bodo dela zagovarjana v
obdobju od 01.11.2006 do 31.10.2007.

Nagrajena bodo tri dela za področje zamejstva in tri dela za področja
izseljenstva, in sicer  prvi nagradi za vsako od področji v višini 800 evrov
ter po dve nagradi v višini 600 evrov. Na predlog strokovne komisije se Urad
lahko odloči tudi o večjem številu nagrad v eni od kategorij, vendar skupno
število nagrad ne sme presegati skupnega števila razpisanih nagrad (6) in
fonda 4.000 evrov.

Najboljša dela bodo na željo nagrajencev prejela tudi priporočilo Urada za
objavo.Strokovna komisija bo ocenjevala diplomska, magistrska in doktorska dela z
različnih področji na temo slovenskega izseljenstva oziroma zamejstva. Pri
tem bo upoštevala naslednje osnovne kriterije: izvirnost teme - pristopa,
uporabnost v smislu ohranjanja slovenske identitete zunaj meja Republike
Slovenije in povezanosti z njo, strokovnost in zahtevnost dela.
Sodelovanje naloge na natečaju se šteje kot soglasje avtorja, da se prispelo
delo obdrži v arhivu Urada.

Način in rok prijave na natečaj

Kandidati naj na naslov Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana s pripisom "ZA NAGRADNI NATEČAJ" pošljejo
ali dostavijo en vezan izvod svojega dela v trdih platnicah, potrdilo o
uspešno opravljenem zagovoru diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela
z razvidnim datumom zagovora in kratek življenjepis  z osebnimi podatki in
kontaktnim (tudi elektronskim) naslovom.
Strokovna komisija bo dela sprejemala do vključno 30.11.2007, rezultati
natečaja pa bodo znani predvidoma do konca marca 2008. Svečana podelitev
nagrad bo sledila predvidoma v spomladi leta 2008.


Dodatne informacije:

  • na tel. 01 430 28 55 (vsak delavnik med 9. in 15. uro).