Fundacija študentski tolar Fundacija Študentsld tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, je za socialno ogrožene študente razpisala denarno pomoč v vrednosti 50.000 evrov, sredstva za nakup računalniške opreme v vrednosti 4000 evrov ter materialno pomoč v obliki rabljenih računalnikov.

Datum objave: 14.11.2007

Kategorija: Razpisi


Sredstva za dodelitev denarne pomoči socialno ogroženim študentom so prispevali ustanoviteljica fundacije ŠOU v Ljubljani, Modri študentski servis Ljubljana, Univerza v Ljubljani in podjetje Najdi.si. Denarna sredstva so namenjena za kritje stroškov študija, reševanje stanovanjskega problema, nakup osnovnih življenjskih potrebščin, preživljanje otroka ali družine ter drugih socialnih stisk.
Na razpis se lahko pripravijo osebe s statusom študenta, ki napišejo prošnjo ter ji priložijo dokazila, navedena v razpisu. Vsak študent pa lahko zaprosi le za eno od oblik pomoči. Rok za prijavo na razpis je 3. december 2007.

Razpisno dokumentacijo pa lahko študentje najdejo na spletnih straneh:

- http://www.sou-lj.si/razpisi/

- http://www.studentski-tolar.si/