Razpis štipendij za mednarodno izmenjavo študentov JV Evrope za letni semester študijskega leta 2007/2008 /
An invitation for applications for scholarships for International Student Exchange for South-eastern Europe for summer semester of study Year 2007/2008.

Datum objave: 19.11.2007

Kategorija: Razpisi

Kontakt: Svetovalka za študentske zadeve ga. Majda Černjavič; tel: 2418 642;
e-mail: 

Med 19. in 22. oktobrom 2006 je v Ljubljani potekala konferenca rektorjev in študentov univerz JV Evrope. Razprava je tekla predvsem o implementaciji bolonjskega procesa, vlogi države v procesu višjega izobraževanja in o politiki ter strategiji razvoja izobraževalnega sistema v posameznih državah. Udeleženci konference so se osredotočili tudi na iskanje rešitev, ki bodo študentom in osebju sodelujočih univerz ponudile možnost večje mobilnosti.

Prioriteta  sodelujočih institucij in sklenjenih sporazumov je preseganje socialne neenakosti, intenzivno vlaganje v višje izobraževanje, kot sredstvo in pot do razvoja regije in socialno – družbenega sistema sodelujočih držav. Skladno s prioritetami Štipendijski sklad podeljuje do 50 štipendij letno.

V zimskem semestru študijskega leta 2007 niso bila podeljena vsa sredstva, zaradi česar Sklad razpisuje dodatnih 20 štipendij.

Rok
za oddajo prošenj je 21. december 2007

The University of Ljubljana organised a Rectors’ and Students’ Conference of South-eastern Europe between 19th and 22nd of October 2006. Participants of the conference searched for the solution of mobility barriers in the region, discussed the implementation of the Bologna Process, the governmental involvement in higher education and the policy making.

The scholarship foundation as a concrete example of fighting social barriers was established with scope of supporting exchange of up to 50 students from academic year 2007 on. The Administrative Council of the University of Ljubljana Scholarship Fund announced in November 2006 a call for applications for International Student Exchange.

Since not all the scholarships were used in autumn, we would like to inform you about the second call for applications.

The deadline for submitting the applications is 21 December  2007.


Več informacij / more information: