Datum objave: 19.01.2012

Kategorija: Razpisi

Razpis za dodelitev Leonardo Da Vinci dotacij za poklicno usposabljanje diplomantov Univerze v Ljubljani v tujini v okviru projekta Leonardo da Vinci mobilnosti ''Learning 2 fly'' za študijsko leto 2011/2012.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Rok za prijavo na javni razpis je 9.2.2012.

V skladu z razpisnim besedilom lahko vsa vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujete na e-naslov: . Odgovorili bomo na vprašanja, ki bodo poslana do 5.2.2012 do 12.00 ure.

AKTUALNO OBVESTILO: Univerza v Ljubljani organizira informativno delavnico za potencialne prijavitelje na javni razpis. Vabilo na informativno delavnico najdete TUKAJ (klik).

Razpisna dokumentacija in obrazci:

Obvestilo:

(31. 1. 2012) Razpisna dokumentacija je bila popravljena v naslednjih točkah razpisa za dodelitev Leonardo da Vinci dotacij za poklicno usposabljanje »Learning 2 fly« za študijsko leto 2011/2012:

1.    V točki 5 se spremeni naslov za prijavo na razpis, ki je bil pred spremembo:

»LDV RAZPIS« - NE ODPIRAJ

Univerza v Ljubljani
Služba za karierno svetovanje ostale storitve za študente
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

v

»LDV RAZPIS« - NE ODPIRAJ

Univerza v Ljubljani
Služba za karierno svetovanje in ostale storitve za študente
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Posledično se bodo upoštevale obe možnosti zapisa naslova.

2.    V točki 7,  pri merilu za ocenjevanje prijav 7.1.5. se spremeni besedilo namesto »po presoji razpisne komisije« v »po presoji komisije za ocenjevanje prijav.«