Datum objave: 14.03.2012

Kategorija: Razpisi

Upravni odbor (Kuratorij) in Nadzorni svet Knafljeve ustanove na Dunaju

r a z p i s u j e t a

na podlagi 3. člena Pravilnika za podeljevanje štipendij Knafljeve ustanove, sprejetega dne 12.7.2006,

razpis Knafljeve štipendije za študijsko leto 2012/2013