Datum objave: 04.06.2012

Kategorija: Razpisi

Datum objave: 04.06.2012

Zadnji rok za prijavo: 22.06.2012

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2012

Priloga 1: Lista mentorjev Univerze v Ljubljani za leto 2012

Priloga 2: Navodilo za prijavo na »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2012« in izpolnjevanje »Potrdila in ocenjevalnega lista«

Priloga 3: Prijavni obrazec(Prijavni obrazec)

Priloga 4: Izjava št. 1 (Izjava št. 1)

Priloga 5: Izjava št. 2 (Izjava št. 2)

Priloga 6: Izjava št. 3 (Izjava št. 3)

Priloga 7: Potrdilo in ocenjevalni list(Potrdilo in ocenjevalni list)

Priloga 8: Vrednotenje meril za ocenjevanje vlog

English version

Opisi delovnih mest

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Branko Stanovnik
Jurij Svete
Vojeslav Vlachy
Boris Pihlar
Iztok Turel
Matevž Pompe
Matevž Krajnc
Kristina Dijnovic-Carugo

Teološka fakulteta
Janez Juhant

Medicinska fakulteta
Mario Poljak
Vita Dolžan
Tomaž Marš
Damjana Rozman
Dušan Šuput
Damjan Glavač
Radovan Komel

Veterinarska fakulteta
Gregor Majdič

Biotehniška fakulteta
Damjana Drobne
Boris Sket
Peter Trontelj
Marjana Regvar
Peter Maček
Domen Leštan
Franci Štampar
Robert Veberič
Peter Raspor
Branka Javornik
Kristina Sepčić
Peter Dovč

Filozofska fakulteta
Maja Žumer
Božidar Jezernik
Josip-Rastko Močnik
Jana Rošker

Fakulteta za družbene vede
Vasja Vehovar

Ekonomska fakulteta
Maja Konečnik Ruzzier
Vlado Dimovski
Igor Masten
Miha Škerlavaj
Mirko Gradišar

Fakulteta za socialno delo
Darja Zaviršek

Fakulteta za strojništvo
Tomaž Katrašnik
Igor Emri
Janez Kopač
Janez Možina
Karl Kuzman
Jožef Vižintin
Mitjan Kalin
Miha Boltežar
Janez Žerovnik

Fakulteta za farmacijo
Samo Kreft
Stanislav Gobec
Lucija Peterlin Mašič
Mitja Kos
Borut Štrukelj

Fakulteta za arhitekturo
Vojko Kilar

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Matjaž Dolšek
Matjaž Mikoš

Fakulteta za elektrotehniko
Marko Topič
Miloš Pantoš
Damijan Miklavčič
Marko Munih
Dejan Tomaževič
Boštjan Likar
Andrej Kos
Aleš Iglič
Franjo Pernuš
Igor Škrjanc

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Marko Bajec
Aleš Leonardis
Janez Demšar
Branko Matjaž Jurič
Blaž Zupan
Ivan Bratko

Fakulteta za matematiko in fiziko
Tomaž Prosen