Datum objave: 22.08.2012

Kategorija: Razpisi

Obveščamo vas, da je dne 6. 7. 2012 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil »Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2012  - 138. javni razpis (Uradni list št. 51/12).

Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Zahodnega Balkana (državljanov Republike Albanije, Bosne in Hercegovina, Republike Črne Gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije) za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za:

  • magistrski študij (druga stopnja)
  • doktorski študij.

Štipendija se podeli za:

  • življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR za posamezno študijsko leto ter
  • šolnino: najvišji znesek odobrene štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Štipendije - Aktualni razpisi, 138. Javni razpis, v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro ob sredah tudi med 14. in 16. uro - kontaktna oseba: Doris Sattler, tel +386 (0) 1/434-58-92, e-mail:  .

 

Obvestilo v angleškem jeziku