Datum objave: 23.08.2012

Kategorija: Razpisi

Nacionalna agencija CMEPIUS objavlja Razpis za organizacijo študijskih obiskov za študijsko leto 2013/2014.

Študijske obiske lahko organizirajo vsi, ki delujejo na področju izobraževanja oz. usposabljanja. Trajajo od 3 do 5 dni in se odvijajo v majhnih skupinah od 10 do 15 udeležencev iz različnih držav.

Za udeležence predstavljajo študijski obiski priložnost za informacije in diskusije, prav tako so obiski zelo koristni za izmenjavo izkušenj in promocijo znanja o ekonomsko-socialnem in političnem kontekstu, v katerem se odvijajo. Glavni namen obiskov je promocija medsebojnega razumevanja sistemov izobraževanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks.

Področje, ki ga študijski obisk pokriva, je lahko:

  1. splošno izobraževanje,
  2. poklicno izobraževanje,
  3. preplet splošnega in poklicnega izobraževanja s poudarkom na vseživljenjskem učenju.

Obravnavane teme pa naj zajemajo: spodbujanje sodelovanja med področji izobraževanja, usposabljanja in dela; podpora začetnemu in stalnemu usposabljanju učiteljev, strokovnjakov in drugih managerjev s področja izobraževanja in usposabljanja; spodbujanje pridobivanja ključnih kompetenc v celotnem sistemu izobraževanja in usposabljanja; spodbujanje socialne vključenosti in enakosti spolov v izobraževanju in usposabljanju, vključno z integracijo priseljencev; razvoj strategij za vseživljenjsko učenje in mobilnost. Naštete tematske kategorije so opisane tudi v pripetem dokumentu z naslovom Tematske kategorije.

Evropska komisija daje posebno spodbudo tudi vzajemnemu učenju za oblikovalce politik in nosilce odločanja v izobraževanju in usposabljanju. Poudarek daje temama: zgodnje opuščanje šolanja, nacionalno in evropsko kvalifikacijsko ogrodje (povezano z EQF).

Vse dodatne informacije najdete na http://www.cmepius.si/vzu/studijski_obiski.aspx in http://www.cmepius.si/razpisi/so12.aspx ali pri gospe Urški Slapšak na elektronskem naslovu oz. telefonski številki 01/620 94 53.

Študijske obiske je potrebno realizirati v obdobju od september 2013 do junij 2014.

Prijavo s prilogami, ki jo je potrebno v papirni in elektronski obliki predložiti CMEPIUSU do 1.10.2012, podpiše rektor UL.

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje UL bo prijave zbirala do 26. septembra 2012.