Datum objave: 18.12.2007

Kategorija: Razpisi

Štipendije se lahko podelijo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu. Pričetek študija bo predvidoma v zimskem semestru 2008/2009 (oktobra 2008). Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM (dodiplomsko od vključno 4. letnika naprej, podiplomsko ter podoktorsko izobraževanje). Kandidati morajo biti mlajši od 30 let oz. 35 let, če so visokošolski sodelavci. Višina štipendije omogoča nemoten študij in bivanje v Münchnu v času trajanja štipendije.

Dodatne informacije so na voljo pri ga. Bibi Ovaska Presetnik, služba za mednarodno sodelovanje UL, tel.: 01-2418-594 (E-mail: student.office@uni-lj.si) ter pri tajniku Posvetovalnega odbora as. dr. Janko Slavi č , tel.: 01-4771-226, (E-mail: janko.slavic @ fs.uni-lj.si) in na spletnem naslovu ( http://www.likarjev-sklad.si).

Rok za oddajo je 12. marec 2008  

Prijavni obrazec

Razpis