Datum objave: 03.09.2012

Kategorija: Razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ZAPOSLENIH Z NAMENOM USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2012-2013 ERASMUS

Rok je 15. oktober 2012 oziroma po tem roku do porabe sredstev.

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobril sredstva v višini 8.000,00 EUR za sofinanciranje (16) mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini.

Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini - » Staff Mobility – Staff Training - STT« se nanaša na mobilnost zaposlenih na visokošolskih institucijah z namenom lastnega usposabljanja. Na podlagi tega razpisa bo prioritetno sofinancirano usposabljanje zaposlenih Univerze v Ljubljani z namenom povečevanja uspešnosti njihovega delovanja na področju programa Vseživljenjskega učenja, še posebej na področju mobilnosti študentov in učnega osebja v programu Erasmus.

Več informacij o razpisu

Obrazci: 

Zbirna tabela prijav članic za Erasmus usposabljanje zaposlenih STT 2012-13