Datum objave: 03.09.2012

Kategorija: Razpisi

Razpis za sofinanciranje mobilnosti učnega osebja v okvriu programa vseživljenjskega učenja 2012-2013 ERASMUS

Rok je 15. oktober 2012 oziroma po tem roku do porabe sredstev.

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobril sredstva v višini 54.000,00 EUR za sofinanciranje (108) mobilnosti učnega osebja (tako za izvedbo predavanj učnega osebja Univerze v Ljubljani v tujini, kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetij, ki jih članice Univerze v Ljubljani povabijo, da pri njih opravljajo pedagoško dejavnost).

Mobilnost učnega osebja (»Mobility for teaching assignments - STA«) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

Več informacij o razpisu

Obrazci:

Zbirna tabela prijav članice za Erasmus mobilnost učiteljev STA 2012/2013