Univerza v Ljubljani objavlja razpis za ERASMUS študijske prakse za leto 2008/2009.

Datum objave: 09.01.2008

Kategorija: Razpisi

Na razpis se lahko prijavijo študentje Univerze v Ljubljani, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, ki jih določa Evropska komisija.

Na razpis se lahko prijavijo državljani RS, osebe s stalnim prebivališčem v RS ali osebe s statusom begunca, ki imajo status študenta/ke na Univerzi v Ljubljani. Praktično usposabljanje lahko opravljajo od 3 do 12 mesecev, in sicer v eni od držav EU, Turčiji ali v državah EFTA. Študentje lahko izberejo katerokoli podjetje ali organizacijo, razen slovenskega veleposlaništva v tujini, evropskih institucij, organizacij, ki vodijo EU programe ali partnerskih institucij Univerze v Ljubljani.   

Zaradi finančnih omejitev bo dolžina prakse omejena na največ 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja v primeru presežka sredstev.

Študenti izpolnijo priloženi obrazec-prijava za študij v tujini in ga do datuma, ki ga določi članica oddajo odgovornemu za program VŽU na članici. Članice bodo prijave tistih kandidatov, ki bodo izbrani, posredovale Službi za mednarodno sodelovanje UL, najkasneje do 10. 3. 2008. 

Več informacij boste našli na spletnih straneh Univerze v Ljubljani                                                                  http://www.uni-lj.si/mednarodne_izmenjave/program_socrates_erasmus/erasmus_studijske_prakse.aspx.

 Prijavnica 2008/2009[/ATTACH]

Kontakt: