Univerza v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS študijske izmenjave za leto 2008/2009.

Datum objave: 09.01.2008

Kategorija: Razpisi

Prijavijo se lahko študenti Univerze v Ljubljani, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, ki jih določa Evropska komisija.

 

1.       Študent lahko v tujini biva najmanj 3 mesece in največ 1 leto.

2.       Mobilnost lahko poteka le med dvema nosilkama Erasmus univerzitetne listine.

3.       Študent mora biti vpisan v najmanj 2. letnik študija

4.       Študent mora biti v vsakem primeru državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh držav imeti stalno bivališče, status begunca ali status osebe brez državljanstva.

5.       Študent mora pred odhodom v tujino skleniti študijski sporazum.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki se bodo na tuji instituciji vključili v pedagoški proces. Študenti, ki se bodo v tujini pripravljali na diplomsko delo, pa lahko prosijo za Erasmus finančno pomoč za največ 3 mesece.

Študenti morajo v tujini v enem semestru pridobiti najmanj 20 ECTS kreditov, v dveh semestrih pa najmanj 40 ECTS kreditov. V tujini opravljene obveznosti morajo biti priznane na matični instituciji.


Študenti izpolnijo priloženi prijavni obrazec in ga do datuma, ki ga določi članica oddajo odgovornemu za program VŽU na članici. Članice bodo prijave tistih kandidatov, ki bodo izbrani, posredovale Službi za mednarodno sodelovanje UL, najkasneje do 10. 3. 2008.

 

Več o študijskih izmenjavah najdete na:

http://www.uni-lj.si/mednarodne_izmenjave/program_socrates_erasmus/erasmus_izmenjavni_studenti.aspx

 

Prijavni obrazec

 

Kontakt: