Datum objave: 08.03.2013

Kategorija: Razpisi

Uvodne informacije k razpisu

a)
Podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe ter drugih pogojih) in stroških študija dobijo kandidati na visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, ki so nosilci doktorskih študijskih programov, kjer tudi oddajo svoje prijave za vpis. Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakemu doktorskemu študijskemu programu posebej.

b)
Kandidate dodatno opozarjamo, da je potrebno morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis) opraviti pred vpisom v študijski program.

c)
V višje letnike doktorskih študijskih programov se kandidati, ob izpolnjevanju vpisnih pogojev, lahko vključujejo po merilih za prehode med programi.

Število razpisanih mest po merilih za prehode v 2. letnik je omejeno s številom vpisanih v 1. letniku v študijskem letu 2012/2013, število razpisanih mest po merilih za prehode v 3. letnik pa je omejeno s številom vpisanih v 2. letniku v študijskem letu 2012/2013.

O pogojih in postopkih za vpis po merilih za prehode se kandidati pozanimajo na posamezni članici, ki so nosilke študijskih programov. Kontaktni naslovi so navedeni ob imenu posamezne članice Univerze v Ljubljani, v razpisnem besedilu. Informacije o merilih za prehode med programi so del študijskih programov, ki so v celoti ali v obliki zbornikov objavljeni na spletnih straneh članic UL in na spletni strani UL.

d)
V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (47. člen), se bodo v študijskem letu 2013/2014 študenti lahko vpisali v doktorske študijske programe najpozneje do 30. septembra 2013, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2013.

e)
Datumi informativnih dni bodo še posebej objavljeni na spletni strani Univerze v Ljubljani oz. na posameznih članicah, če še niso pri besedilu razpisa za posamezen doktorski študijski program.

Informacije za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva, se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.

Vsakdo, ki ima tujo listino o izobraževanju in želi nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji, v kolikor je še nima oziroma si v Sloveniji do 21. 1. 2005 ni pridobil odločbe o nostrifikaciji po prejšnjih predpisih o priznavanju izobraževanja.

Informacije za tujce so objavljene v brošuri na spletnih straneh univerze: http://www.vpis.uni-lj.si/

Število razpisanih vpisnih mest je objavljeno posebej za državljane RS in članic EU oz. za Slovence brez slov. državljanstva in tujce v razpisnem besedilu vsakega od razpisanih doktorskih študijskih programov in v skupni tabeli na koncu razpisnega besedila.

 

Podrobnejše informacije si lahko ogledate na straneh podiplomskega študija 3. stopnje.

Priloge:
-Skupno besedilo razpisa
-Razpisno besedilo po študijskih programih
-Tabela razpisnih mest