Upravni odbor (Kuratorij) in Nadzorni svet Knafljeve ustanove na Dunaju objavljata razpis za Knafljeve štipendije za študijsko leto 2008/2009.

Datum objave: 05.03.2008

Kategorija: Razpisi

Štipendija je namenjene spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju.

Prošnjo za dodelitev štipendije mora kandidat oddati do 15. junija 2008 na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Izbiro med kandidati bo Upravni odbor (Kuratorij) opravil do 30. junija 2008.

Celotno besedilo razpisa

Več o Knafljevi ustanovi