Razpis štipendij štipendijskega sklada Univerze v Ljubljani za študente južne in vzhodne Evrope za študijsko leto 2008/2009

Datum objave: 07.03.2008

Kategorija: Razpisi

Štipendijski sklad Univerze v Ljubljani je bil vzpostavljen z namenom preseganja socialnih razlik med študenti različnih geografskih območij in družbenih skupin ter z namenom razvoja mobilnosti v regiji. V letošnjem letu je štipendiranje namenjeno študentom Univerze v Ljubljani ter študentom univerz srednje in južne Evrope, ki imajo z Univerzo v Ljubljani podpisan sporazum.
Scholarship Fund of University of Ljubljana has been stablished to overcome social differences between students from different geographical areas and to search for the solution of mobility barriers in the region. This year's scholarships are intended for the funding of short term exchanges for students from institutions of higher education, from South and East Europe, appointed by University of Ljubljana.


Seznam univerz / List of Univeristies[/ATTACH]


Razpisno besedilo
Call for application

Pravilnik

Prijavnica / Application form
Študijski sporazum / Learning Agreement
Izpis ocen / Transcript of Records
Information on Housing (foreign students)

Rok za oddajo prošnje je 15. april 2008 za študijsko leto 2008/2009.
Deadline for scholarships for the year 2008/2009 is April 15, 2008.


Kontakt / Contact:
telefon / phone: 01 2418 572