Inženirski pogled na smučarske skoke

20. marec 2019
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana

Pred Planico še vabljeni na "skok" do predavanja inženirja, alumna FMF UL, prof. dr. Božidarja Brudarja. 

Predavanje bo 20. marca, ob 15. uri, v predavalnici P1, na Fakulteti za elektrotehniko UL.  

Smučarski skoki navdušujejo gledalca z lepoto in doseženo dolžino skoka. Lepota in dolžina skoka pa nista odvisni le od talenta, od psihomotorike skakalca, ampak predvsem od upoštevanja fizikalnih zakonov in pogojev.

Predavatelj prof. dr. Brudar o tem pravi: »Kot fizik in inženir sem se lotil raziskovanja gibanja smučarjev skakalcev zaradi pomanjkljivih in zavajajočih trditev, ki jih vztrajno ponavljajo komentatorji v medijih in ki ne koristijo razvoju te športne panoge. Gledalec, ki spremlja smučarske skoke preko TV ekrana, se lahko prepriča, da manjše spremembe v hitrosti na odskočni mizi ne povzročijo ustrezne spremembe v dolžini skoka in da je povprečna hitrost skakalcev v zraku praktično enaka za vse. 

Na osnovi meritev, ki so jih leta 2006 izvedli za 25 skakalcev na skakalnici v Engelbergu v Švici, bo dr. Brudar v predavanju prikazal, kako je mogoče z enostavnim modelom kvadratnega zakona zračnega upora določiti časovno odvisnost mejne hitrosti in nagiba skakalca v zraku ter poiskati kvantitativne zaključke glede sil in hitrosti pri teh skakalcih. Naslednji korak omogoča, z uporabo ustrezne enačbe gibanja, izračun dolžine skoka na kateri koli skakalnici.«

Predavatelj bo predstavil tudi enačbe, ki opisujejo gibanje na zaletišču in probleme v zvezi z doskokom na doskočišču. V literaturi, posebej v športni, je to pogosto slabo predstavljeno in ni v skladu z uveljavljenimi principi matematične fizike.

Vse predstavljene dileme bodo uporabljene kot izhodišče za razmišljanje in za konstruktivne razprave širšega kroga zainteresiranih za ta izredno popularen šport. Predavatelj bo na konkretnih primeril razložil potrebe po nadaljnjem raziskovalnem delu na tem področju, kjer je tudi osnovno inženirsko znanje neobhodno potrebno.

                 

Program dogodka:

15:00 Kratka predstavitev predavatelja

15:05 Predavanje

15:50 Vprašanja iz publike

16:00 Druženje s predavateljem v avli ob kavi

16:30 zaključek

 

Vabljeni!


Dogodki