Nina Peršak
Foto: osebni arhiv, Besedilo: Kaja Stradovnik

Peršak Nina

Dr. Nina Peršak je doktorica prava, ki živi in dela v Bruslju, Ljubljani in Budimpešti.

Izobraževala se je na Univerzi v Ljubljani, kjer je diplomirala in doktorirala iz prava ter bila predsednica prvega Študentskega sveta PF, ter na Univerzi v Cambridgeu (Velika Britanija), kjer je opravila magisterij iz prava in magisterij iz socialne in razvojne psihologije. Od 2011 do nedavnega je bila profesorica prava in kriminologije na Pravni fakulteti Univerze v Gentu (Belgija), gostovala na UC Berkeley in Cambridgeu, pred tem pa je več let raziskovala in poučevala v Sloveniji. Je višja znanstvena sodelavka Inštituta za napredne študije Srednjeevropske Univerze v Budimpešti (IAS CEU), znanstveno-strokovni vodja Inštituta za kazenskopravno etiko in kriminologijo v Ljubljani ter neodvisna strokovnjakinja Evropske komisije v Bruslju, kjer med drugim ocenjuje predloge evropskih raziskovalnih projektov po strokovni in etični plati ter Komisiji svetuje kot članica njene ekspertne skupine za kazenskopravno politiko.

Dr. Peršak je ena od urednikov mednarodne revije za kazensko pravo (International Review of Penal Law), članica uredniškega odbora nove zbirke European Criminal Justice (priznane založbe Brill) in svetovalnega odbora revije za viktimizacijo in človekove pravice – TEMIDA. Je avtorica številnih monografij, poglavij in člankov​​ o kazenskem pravu, kriminologiji, človekovih pravicah, filozofiji in sociologiji prava, dosegljivih v mnogih univerzitetnih knjižnicah po svetu.