Tadej Čepeljnik
Foto: Tadej Bernik, Besedilo: Kaja Stradovnik

Čepeljnik Tadej

Diplomant Biotehniške fakultete je kot vodja kontrole kakovosti zaposlen v Leku, članu skupine Sandoz. V enoti biološke učinkovine med drugim analizirajo učinkovine in izdelke za sproščanje na trge EU, ZDA.

Dr. Tadej Čepeljnik je bil uspešen že med študijem, kar dokazuje kopica pridobljenih nagrad. Prejel je kar dve Krkini nagradi, Jesenkovo nagrado in univerzitetno Prešernovo nagrado. Po podiplomskem študiju je na Biotehniški fakulteti deloval raziskovalno in pedagoško na področju encimatike ter mikrobne biotehnologije. Usposabljal se je tudi v tujini na The Rowett Research Institute v Aberdeenu na Škotskem in leta 2005 doktoriral na Biotehniški fakulteti z raziskavo ksilanolitičnih sistemov P. xylanivorans.

Leta 2007 se je pridružil Lekovi Biofarmacevtiki v Mengšu kot raziskovalec v analitiki in s sodelavci objavil odmeven članek v reviji Nature na temo sprejemljive variabilnosti proizvodnje biofarmacevtikov. Od leta 2010 je zaposlen na vodstvenih položajih, najprej v razvoju, zatem v kakovosti. Kot razvojni svetnik je udeležen tudi pri raziskovalnih projektih. Poleg svojega poklica je družbeno aktiven in svoje znanje podaja kot gostujoči predavatelj. Prav tako je mentor študentom različnih fakultet in se kot član Slovenskega mikrobiološkega društva redno udeležuje različnih strokovnih srečanj.