Samo Skralovnik
Foto: Barbara Skralovnik, Besedilo: Kaja Stradovnik

Skralovnik Samo

Kot raziskovalec je zaposlen na Teološki fakulteti v Ljubljani in dela na področju hebrejskih besedil in glagolov. S skupno diplomsko nalogo je diplomiral na Teološki fakulteti UL in Filozofski fakulteti UM, leta 2015 pa na Teološki fakulteti tudi doktoriral.

Doc. dr. Samo Skralovnik je zaposlen na Katedri za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Doktoriral je s semantično študijo dveh hebrejskih glagolov, v svojem raziskovanju se osredotoča na semantično analizo hebrejskih korenov חמד in אוה – prvi označuje dinamiko pohlepa, želje po večanju imetja, drugi vitalne človeške potrebe ter želje, povezane z obstojem in ohranitvijo. Trenutno deluje v ARRS raziskovalni skupini Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, kjer nadaljuje svoje raziskovanje hebrejskih (starozaveznih in apokrifnih) besedil in izsledke objavlja v vrhunskih znanstvenih revijah doma in v tujini. Njegove izsledke bo v knjižni obliki objavila nizozemska založnika hiša Brill – založba z več kot tristoletnim ugledom in tradicijo znanstvenega preučevanja Svetega pisma. V sodelovanju s Sinagogo Maribor (in drugimi institucijami) pripravlja biblično-arheološko razstavo.

Deluje kot pomočnik glavnega in odgovornega urednika revije Edinost in dialog, ki je recenzirana znanstvena revija Teološke fakultete v Ljubljani. Je pomočnik glavnega in odgovornega urednika ter področni urednik v uredniškem odboru revije Tretji dan, krščanske revije za duhovnost in kulturo.