Metka Filipič
Foto: Mateja Vidic, Besedilo: Kaja Stradovnik

Filipič Metka

Je nagrajena slovenska toksikologinja in genetičarka. Diplomirala in doktorirala je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, podoktorsko se je usposabljala na Univerzi Columbia v New Yorku, ZDA. Živi in dela v Ljubljani.

Dr. prof. Metka Filipič je vodja oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo in redna profesorica pri predmetu toksikološka kemija na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je prejela nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo ter leta 2016 Zoisovo priznanje, ki je najvišje nacionalno priznanje za dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti. Priznanje za pomembne dosežke na področju raziskav okoljskih onesnažil in njihovih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi je prejela za uspešno vodenje in zaključek projekta programa EU – CYTOTHREAT na temo ostankov citostatskih zdravil v okolju. Uvedla je inovativne eksperimentalne pristope, ki omogočajo boljšo ocenitev nevarnosti ostankov citostatikov za okolje in zdravje ljudi. Njene raziskave so pomembne za razvoj novih smernic preventivne zakonske ureditve varovanja okolja.

Po diplomi je bila dr. prof. Filipič zaposlena kot raziskovalka v podjetju Lek, pozneje je na Inštitutu za varovanje zdravja vodila laboratorij za genetsko toksikologijo, od leta 1996 pa je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo.