Jernej Buzeti
Foto: Katja Kodba, Besedilo: Kaja Stradovnik

Buzeti Jernej

Dr. Jernej Buzeti je zaposlen na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani (Katedra za organizacijo in informatiko). Njegovo raziskovalno in pedagoško delo je povezano s proučevanjem različnih vidikov vodenja in ravnanja z ljudmi v delovnem okolju ter psiho-organizacijsko dinamiko.

Razvil je model JB, s katerim merimo povezanost vedenja vodij z začasno odsotnostjo zaposlenih z dela v javni upravi in model za merjenje samopodobe vodij. Za svoje kakovostno delo na fakulteti je leta 2018 prejel tudi svečano listino Univerze v Ljubljani za mlade visokošolske učitelje in sodelavce. Na fakulteti je tudi predstojnik Svetovalno-izobraževalnega centra in predstojnik za prenos znanja. S fakulteto, na kateri je zaposlen, je tesno povezan že od študijskih dni naprej, saj je tam diplomiral in za opravljeno diplomo prejel tudi Prešernovo nagrado, za opravljeno magistrsko delo pa je prejel nagrado Pomurske znanstvene unije, in sicer pomursko raziskovalno nagrado oziroma nagrado za najboljše pomursko magistrsko delo. Izvaja različne seminarje, delavnice za zaključene skupine, udeležuje se znanstvenih in strokovnih konferenc ter različnih izobraževanj v Sloveniji in tujini. Je pobudnik in vodja številnih projektov v univerzitetnem okolju (npr. Akademija javnega sektorja).

Njegova angažiranost na fakulteti in samozavest se prenašata tudi na dejavnosti, ki jih opravlja zunaj univerzitetnega okolja, saj je dr. Buzeti tudi zunanji sodelavec Rokometne zveze Slovenije in vodja projekta Slovensko središče, ki se organizira ob večjih športnih prireditvah, kot so evropska in svetovna rokometna prvenstva. Opravlja tudi vlogo terapevta na Študijsko-raziskovalnem centru za družino (Ljubljana, Domžale).