Jadran Klinec
Foto: Boris Laganis, Besedilo: Kaja Stradovnik

Klinec Jadran

Diplomiral in magistriral je iz ladijskega strojništva na Fakulteti za pomorstvo in promet UL. Je direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, zavzema se za spodbujanje pomorskega poklica in vpis ladij v slovenski ladijski register.

Leta 2013 je dobil petletni mandat direktorja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo z možnostjo ponovnega imenovanja. Pred tem je bil zaposlen na upravi kot koordinator tehnike in logistike. Leta 2017 je bil za obdobje štirih let ponovno imenovan za predstavnika Republike Slovenije v upravnem odboru Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA).

Po končani srednji pomorski šoli je kot asistent stroja plul na ladjah Splošne plovbe ter si v pomorski karieri pridobil naziv upravitelj stroja. Pomorsko kariero kot ladijski strojnik je nadaljeval na jahtah na Sardiniji. Pot ga je nato zanesla v Trst, kjer je pri finskem podjetju ladijskih motorjev postal del ekipe inženirjev za vzdrževanje motorjev potniških ladij.

Jadran Klinec se kot pomorščak zaveda pomena pomorstva, zato se zavzema za spodbujanje pomorskega poklica in razvoja slovenskega pomorstva, saj bomo tako pripomogli k razvoju Republike Slovenije v sodobno, tudi pomorsko usmerjeno državo.