Iztok Turel
Foto: Domen Pal, Besedilo: Kaja Stradovnik

Turel Iztok

Je nagrajeni redni profesor in nekdanji predstojnik (2009–2017) Katedre za anorgansko kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Na istoimenski fakulteti se je tudi izšolal in doktoriral leta 1995, v tujini se je še dodatno izpopolnjeval. Ukvarja se s koordinacijsko kemijo in dela v Sloveniji.

Objavil je več kot sto znanstvenih del, ki so bila citirana kar tritisočkrat. Je prejemnik Zoisovega priznanja (2016) za pomembne znanstvene dosežke v kemiji in je strokovnjak za bioanorgansko kemijo. Delo njegove skupine je vplivalo na razumevanje načinov in pomena interakcij kovinskih ionov ter nekaterih biološko pomembnih molekul. Te interakcije vplivajo na razne celične procese in so pomembne tudi pri oblikovanju sodobnih zdravil.

Je med prvimi v Sloveniji, ki se je sistematično začel ukvarjati s pripravo rutenijevih spojin in študijem njihovih lastnosti. Tovrstne spojine se danes uporabljajo v sončnih celicah kot barvila za absorpcijo sončne svetlobe, zdravila proti raku in kot katalizatorji v sintezni organski kemiji. V knjigi o ruteniju, ki je leta 2018 izšla pri priznani založbi Wiley-VCH, je s sodelavcem napisal poglavje o rutenijevih kompleksih s protibakterijskim in protimalarijskim učinkom.

Je član različnih uredniških odborov mednarodnih znanstvenih revij. Deluje v upravnem odboru FKKT UL, je član odbora za mednarodno sodelovanje UL in slovenski predstavnik dveh oddelkov organizacije EuCheMS. Raziskave opravlja na številnih področjih, od organskokovinske in anorganske sinteze do kristalografije, katalize in anorganske biokemije.