Peter Jurgec
Foto: Radu Craioveanu, Besedilo: Kaja Stradovnik

Jurgec Peter

Dr. Peter Jurgec je diplomant Filozofske fakultete in dvakratni doktor jezikoslovja na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Tromsøju na Norveškem. Bil je mladi raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU ter podoktorski raziskovalec na Inštitutu Meertens v Amsterdamu in na Univerzi v Leidnu. Leto dni je bil gostujoči profesor na Univerzi Rutgers v New Jerseyju.

Dr. Jurgec je zdaj docent (Assistant Professor, Tenure-Stream) na Oddelku za jezikoslovje na Univerzi v Torontu. Ukvarja se zlasti z generativno fonologijo. Kot znanstvenik vidi glavni cilj jezikoslovja v razumevanju zgradbe jezikov sveta in ne v predpisovanju oz. razsojanju, kaj je pravilno, boljše ali napačno. Jezik se namreč ves čas spreminja in vloga jezikoslovcev je opis in pojasnilo teh sprememb, ne pa vplivanje nanje. Dr. Jurgec je tudi soavtor Slovarja sodobnega slovenskega jezika (SSSJ), pisec strokovnih in znanstvenih člankov v mednarodnih revijah Phonology, Linguistic Inquiry, Glossain drugih ter član uredniškega odbora revije Slovenščina 2.0.