Alenka Krapež
Foto: Tina Ramujkić, Besedilo: Kaja Stradovnik

Krapež Alenka

Zaposlena je na Gimnaziji Vič. Diplomirala je na Fakulteti za elektrotehniko UL, magistrirala pa na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL. Kot podpornica inovativnih idej dijakom pomaga pri njihovem uresničevanju.

Že enajst let kot ravnateljica uspešno vodi Gimnazijo Vič. Za svoje uspešno opravljeno delo je bila leta 2017 nagrajena z jabolkom navdiha, nacionalnim priznanjem, ki ga predsednik republike v znamenje občudovanja in hvaležnosti podeli izjemnim posameznikom.

Prizadeva si za razvoj in uveljavitev predmeta informatika, zanj je napisala več učbenikov, dejavno je sodelovala pri uvrstitvi predmeta med maturitetne predmete, objavlja članke na temo poučevanja in vodenja ter kot vabljena govornica predava o poučevanju in medsebojnih odnosih.

Eden temeljnih ciljev ravnateljice Alenke Krapež je vzpostaviti ustvarjalno in sodelovalno okolje ter spodbujati in omogočati raziskovalnega duha. Prisluhne različnim pobudam, s sodelavci išče zunanje mentorje – raziskovalce in strokovnjake iz znanstveno-raziskovalnih ustanov in gospodarstva. S svojimi metodami in podporo je prispevala k prepoznavnosti in ugledu Gimnazije Vič. Prizadeva si za izboljšanje materialnih pogojev za delo, med drugim je izvedla dozidavo in prenovo šole. Omogočila je projekta Vič gre v vesolje in Calypso. Zaslužna je še za mnoge druge uspehe gimnazije. Gimnazija Vič je postala leta 2017 središče karierne orientacije zahod.