Bruno Dujič
Foto: arhiv CBD d.o.o., Besedilo: Kaja Stradovnik

Dujič Bruno

Diplomant Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani deluje na področju projektiranja, razvoja in raziskav lesenih konstrukcij ter je eden od avtoritet lesene gradnje v Sloveniji in svetu. Zaposlen je v razvojnem centru Intech-les in je lastnik podjetja CBD, d. o. o.

Dr. Bruno Dujič se ukvarja z razvojem novih tehnologij v gradnji z lesom s poudarkom na potresni odpornosti. Svojo poklicno pot je začel na FGG, s pridobljenim znanjem je ustanovil lastno podjetje CBD, d. o. o., specializirano za projektiranje in konstruiranje lesenih objektov. Pri vodenju podjetja daje velik poudarek razvoju, raziskavam in inovacijam v sodobni potresno varni leseni gradnji. Določene tehnične rešitve je zaščitil z evropskimi patenti.

Dr. Dujič je za svoje uspešno delo in raziskave prejel mnogo nagrad. Leta 2011 mu je Inženirska zbornica Slovenija podelila nagrado za inženirske dosežke v okviru raziskav in projektiranja lesenih konstrukcij na potresnih področjih. Njegovemu podjetju CBD, d. o. o., je Javna agencija SPIRIT Slovenija leta 2013 podelila nacionalno nagrado za leseno gradnjo za dosežke na področju tehničnih rešitev.

Leta 2017 je prejel Puhovo priznanje za razvoj križno lepljene rebraste plošče/stene, ki naj bi bila v sodobnem gradbeništvu prihodnosti eden osnovnih gradnikov za izgradnjo večnadstropnih lesenih stavb. Prednost pred navadno križno lepljeno ploščo/steno je manjša poraba lesa in izboljšanje njenih mehanskih lastnosti.