Luca Lovrenčić
Foto: Borut Peterlin, Besedilo: Kaja Stradovnik

Lovrečić Luca

Alumen Biotehniške fakultete in Medicinske fakultete UL je genetičarka, zaposlena na Kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko UKC Ljubljana. Je vodja laboratorija za mikromreže in prva slovenska prejemnica štipendije L'Oréal-Unesco za ženske v znanosti.

Že kot mlada je bila zelo uspešna. Gimnazijo je zaključila kot zlata maturantka in se vpisala na študij biologije. Ob srečanju z genetiko se je nad njo tako navdušila, da se je odločila vpisati še na študij medicine. Izobraževanje je nadaljevala z doktorskim študijem in del eksperimentalnega dela opravljala na Univerzi Harvard.

Osredotočila se je na področje dedne nevrološke Huntingtonove bolezni in leta 2008 za opravljeno raziskovalno nalogo prejela Krkino nagrado. Z raziskovalnim delom je dokazala, da so bolezenske spremembe Huntingtonove bolezni navzoče v krvi že dolgo pred pojavom kliničnih simptomov, ter nakazala možnost uporabe bioloških označevalcev v krvi, ki bi omogočali slednje bolezni. S fakultetno Prešernovo nagrado je bila nagrajena že njena raziskovalna naloga v drugem letniku študija – v sklopu raziskav ugotavljanja genetskih vzrokov moške neplodnosti so določali odsotnost majhnih delov kromosoma Y in razvili test analize mikrodelecij. Skupaj z geologinjo Mirijam Vrabec je bila tudi prva prejemnica nacionalne štipendije L'Oréal-Unesco za ženske v znanosti, njen namen je izboljšanje položaja in enakopravnega uveljavljanja mladih znanstvenic.

Doc. dr. Luca Lovrečić se klinično, diagnostično in raziskovalno ukvarja z redkimi boleznimi. Sodeluje pri največjem mednarodnem referenčnem portalu za redke bolezni in zdravila sirote – Orphanetu, in v Centru za nediagnosticirane redke bolezni v okviru inštituta, ki je prva specializirana enota za diagnostiko tovrstnih bolezni v širši regiji.