Maja Dizdarević
Foto: Foto studio Nora, Besedilo: Kaja Stradovnik

Dizdarević Maja

Je diplomantka Fakultete za družbene vede UL in vodja Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. Kot predstojnica oddelka je odgovorna za razvoj dejavnosti kariernih centrov, klubov alumnov in obštudijske dejavnosti.

Maja Dizdarević je diplomirala iz sociologije (kadrovski menedžment), za študij se je odločila zaradi širine znanja in interdisciplinarnega povezovanja, ki ga ta omogoča. Tako je dobila vpogled na številna področja, kot so politologija, komunikologija, psihologija, menedžment, izobraževanje odraslih in vodenje organizacij. Že med študijem je bila zelo dejavna in je delovala znotraj Društva študentov kadrovskega menedžmenta in Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ter opravljala množico študentskih del, ki so ji omogočila praktično poglabljanje teoretičnega znanja. 

 

Takoj po opravljeni diplomi se je zaposlila na Univerzi v Ljubljani in bila zadolžena za karierno svetovanje, koordinacijo projekta mobilnosti za brezposelne diplomante Leonardo da Vinci ter bila vključena v razvoj tutorstva. Njen potencial je bil hitro prepoznan in v manj kot dveh letih je prevzela vodstveno vlogo pri vzpostavitvi Kariernih centrov fakultet in akademij Univerze v Ljubljani, ki jih vodi še danes.

 

Maja Dizdarević z zavedanjem pomena razgledanosti in moči socialnih mrež že osem let uspešno vodi Karierne centre UL in omogoča ustvarjalno okolje za rast in razvoj mladih upov prihodnosti. Karierni centri delujejo na 23 fakultetah in treh akademijah ter študentom in diplomantom zagotavljajo celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. Omogočajo jim olajšan prehod na trg dela, zanje pa organizirajo še kopico dejavnosti, ki pripomorejo k pridobitvi dodatnih kompetenc, spoznavanju delodajalcev in mreženju.

 

Poleg dela je dejavna tudi v prostem času. Je članica in oblikovalka priporočil Nacionalne delovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo, članica Slovenske kadrovske zveze in upravnega odbora Društva za karierno orientacijo Slovenije ter članica sveta Alumni klub FDV.