Saša Novak Krmpotič
Foto: osebni arhiv

Novak Krmpotič Saša

Je prejemnica Zoisovega priznanja, raziskovalka, znanstvena svetnica na Institutu Jožef Stefan, koordinatorka projekta za promocijo znanosti Znanost na cesti in soustanoviteljica istoimenskega neprofitnega zavoda, profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in podpredsednica Slovenskega akademsko tehniško-naravoslovnega združenja (SATENA).

Izr. prof. dr. Saša Novak Krmpotič se je že zelo mlada podala v znanstvene vode. Že na začetku študija se je kot kemijska tehnica zaposlila na Institutu Jožef Stefan. Ob delu je uspešno zaključila diplomo, magisterij in doktorat na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Kot gostujoča raziskovalka se je izpopolnjevala na Imperial College v Londonu, ki spada med najboljše univerze na svetu, in na Politehnični univerzi v Torinu.

Leta 2013 je na Institutu pridobila naziv znanstvena svetnica, leta 2014 pa je postala tudi izredna profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Raziskovalno deluje na Odseku za nanostrukturne materiale Instituta Jožef Stefan, kjer se ukvarja predvsem z razvojem naprednih kompozitnih materialov za uporabo v bodočih fuzijskih reaktorjih in materialov za uporabo v biomedicini.

Za uspešno raziskovalno delo je leta 2013 prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju materialov, leta 2003 pa Zoisovo priznanje skupini raziskovalcev za tehnološki dosežek. Uvršča se med vrhunske mednarodno priznane strokovnjake na področju materialov za ekstremne pogoje in materialov za uporabo v medicini. S sodelavci je objavila več kot 110 znanstvenih člankov z več kot 1.900 citati, je tudi avtorica patentov in patentnih prijav. Dr. Novakova je močna zagovornica širjenja znanja in obveščanja javnosti o dosežkih znanosti, zato ni presenetljivo, da je predstavnica Slovenske fuzijske asociacije za informiranje javnosti, predavateljica komuniciranja znanosti ter pobudnica in vodja projekta Znanost na cesti, ki ga je leta 2013 kot odgovor na vztrajno krčenje sredstev za znanost vzpostavila pod pokroviteljstvom združenja SATENA. Sodelovala je tudi pri ustanovitvi istoimenskega neprofitnega zavoda (leta 2017), ki nadaljuje s predstavljanjem znanstvenih raziskav in dosežkov v obliki poljudnoznanstvenih predavanj, ki dosegajo množični obisk in zelo pozitiven odziv poslušalcev.

Poleg številnih predavanj lahko Sašo zasledimo na televiziji in v tiskanih medijih, udeležuje pa se tudi številnih konferenc in redno širi znanje prek spletnega bloga Znanost na cesti.