Primož Zupan
Foto: Uroš Hočevar, Besedilo: Tinkara Kern

Zupan Primož

Leta 2007 je na Fakulteti za družbene vede (FDV) diplomiral iz sociologije, vendar je bil znotraj svoje stroke zelo aktiven že med študijem. Tako je bil med drugim predsednik študentskega društva DŠKM, občasni predavatelj na FDV na temo poslovne etike in član žirije v Gospodarskih izzivih. Leta 2005 je odšel tudi v Seattle, kjer je na projektu Global Business Challenge 2005 predstavljal Slovenijo oziroma Univerzo v Ljubljani.

 

Po opravljeni diplomi in zaposlitvi v IBM Slovenija se je znova odpravil v tujino – tokrat v Avstrijo, kjer je na IBM Global Sales School Austria pol leta izpopolnjeval svoje znanje iz upravljanja človeških virov, temu pa dodal še znanje s področij prodaje, marketinga in pogajanj. Za tem se je vrnil na Fakulteto za družbene vede in opravil magisterij iz sociologije z naslovom »Idea Manager: Ključna vloga za razvoj inovativne kulture v organizacijah«. V tem obdobju je tudi že napisal svoje prve tri strokovne članke, in sicer na temo delodajalcev v bolonjskem procesu.

Po končanem študiju je opravljal mnogo različnih del, dokler ni leta 2013 v podjetju Halcom, d.d., za obdobje treh let prevzel vlogo idea managerja oz. idejnika, kar je močno zaznamovalo njegovo nadaljnjo karierno pot. Z delom v tem podjetju je pridobil zadosten vpogled v proces nastajanja idej in pasti, ki se lahko pojavijo na poti do uspeha inovacij, da je lahko z vsem pridobljenim znanjem odšel na svoje. Kot samostojni podjetnik od leta 2016 s podjetjem Manager idej svetuje podjetjem, kako razviti in vzdrževati trajni sistem razvoja idej in inovacij zaposlenih znotraj organizacij. Poleg vloge svetovalca na področju inovacij pa od leta 2017 opravlja vlogo direktorja tudi v podjetju MBILLS.

Primož Zupan je na svoji poslovni poti spoznal, kako pomembna je v vsakem podjetju – ne glede na stroko, v kateri deluje – vloga idejnika. Pravi, da bi ta moral spodbujati nenehno razvijanje inovativnih idej in idejne kulture podjetja. Na to Primož opozarja vsako organizacijo, ki postane njegova stranka, hkrati pa se trudi, da se temu namenja kar največ pozornosti tudi v podjetjih, ki jih zastopa sam.