Borut Božič
Foto: Željko Stevanović, Besedilo: Tinkara Kern

Božič Borut

Je farmacevt, specialist laboratorijske medicine, profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, raziskovalec na področju avtoimunosti in presojevalec za medicinske laboratorije. Doktoriral je iz klinične imunologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Izkušnje je pridobival v različnih okoljih doma in v tujini, in sicer na Vojnomedicinski akademiji v Beogradu, kot farmacevt receptar v Zadru, kot industrijski tehnolog v Ljubljani in Stansu (Avstrija), s štipendijo EULAR scholarship award na Univerzi v Nijmegnu (Nizozemska), v Euroimmun v Lubecku (Nemčija) in na University of Texas Medical Branch Galveston (ZDA). Kot gostujoči raziskovalec ali profesor je deloval na Farmacevtsko-biokemijski fakulteti v Zagrebu (Hrvaška), s štipendijo Slovenske znanstvene fundacije na King’s College University of London (UK), na Medicinski fakulteti Sveučilišta Rijeka (Hrvaška), v Zabludowicz Center for autoimmune diseases Chaim Sheba medical center, Tel Aviv University, Tel-Hashomer (Izrael) in na Severnokavkaški federalni univerzi v Stavropolu (Rusija).

Po doktoratu je ostal v laboratoriju Revmatološke klinike UKC, kjer je še vedno dopolnilno zaposlen. V tem času je deset let predsedoval Zbornici laboratorijske medicine Slovenije. Nato je deset let kot prodekan in dekan deloval na Fakulteti za farmacijo, vodil je tudi delovno skupino za področje zdravstva pri Rektorski konferenci RS. Do danes je objavil že prek 150 znanstvenih in strokovnih člankov, več kot 15 poglavij v knjigah, ob tem pa je tudi soavtor patenta. Osrednja tema njegovega raziskovanja je študij mehanizmov nastanka avtoimunskih motenj, s poudarkom na antigenski prepoznavi in medmolekulskih interakcijah v imunskem sistemu.

Danes je predsednik Upravnega odbora UL, član Razširjenega kolegija za laboratorijsko diagnostiko in več delovnih skupin pri MZ, profesor na Fakulteti za farmacijo ter aktiven član v več združenjih in društvih. Skozi svoja leta delovanja je prejel že štiri posebna priznanja, in sicer priznanje OF za delo z mladimi (1984), priznanje Slovenskega združenja za klinično kemijo (2011), priznanje Lekarne Ljubljana (2017) in priznanje Fakultete za farmacijo (2017).