Anže Perne
Foto: avtor neznan, Besedilo: Tinkara Kern

Perne Anže

Anže Perne je študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tam tudi diplomiral kot profesor angleščine. Že v času študija je bil zelo aktiven, in sicer je opravljal vlogo predstavnika študentov v Habilitacijski komisiji UL ter vlogi predsednika študentskega sveta in prodekana študenta na Filozofski fakulteti UL, kjer je uvajal tudi sistem tutorstva.

Od leta 2009 je zaposlen kot profesor angleščine, najprej na Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, od leta 2011 pa na Gimnaziji Vič. Tu je bil tri leta tudi tajnik šolske maturitetne komisije in vodil pet evropskih projektov. Zadnjih nekaj let sodeluje z Državnim izpitnim centrom kot zunanji ocenjevalec za splošno maturo iz angleščine, v letih 2018 in 2019 pa je bil tudi eden od pomočnikov glavne ocenjevalke za splošno maturo iz angleščine.