Tomaž
Foto: Tomaž Zwitter, Besedilo: Tinkara Kern

Zwitter Tomaž

Tomaž Zwitter je najprej diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, nato je leta 1988 magistriral iz astrofizike na International School for Advanced Studies v Italiji, dve leti pozneje pa na isti smeri pridobil še doktorat. Danes je zaposlen kot redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer poučuje osnove astronomije, opazovalno astrofiziko in zvezdno astrofiziko. Njegovo raziskovalno področje zajema medzvezdno snov, samske in binarne zvezde ter galaksijo, njeno evolucijo in vsebnost.

 

Svoje znanje poleg na predavanjih predaja tudi na različnih znanstvenih srečanjih v Sloveniji in po svetu. V letu 2019 je do zdaj predaval že na osmih dogodkih. Zadnja dva sta se odvila v septembru v Italiji, in sicer Legacy of the Gaia-ESO survey v Firencah in Super Vatican Observatory Summer School 2019 v Castel Gandolfu. Predavanja se v večini nanašajo na projekte, v katerih trenutno sodeluje, ti pa so RAVE, Gaia, Hermes-GALAH in Gaia-ESO.

 

Do danes je zaključil že tri raziskovalne programe. Med letoma 1999 in 2003 je vodil program Astrogeovede in meteorologija, med letoma 2004 in 2008 program Astrofizika in meteorološki pojavi na mezoskali, med letoma 2009 in 2014 pa program Astrofizika in fizika atmosfere, ki ga je na novo začel leta 2015 in bo na njem deloval do leta 2020. Slednji raziskovalni program je najuspešnejši med programi v Sloveniji, ki raziskujejo področja napovedovanja vremena, klimatologije, astrofizike in kozmologije, v njem pa sodeluje več odličnih raziskovalcev.

Poleg omenjenih dejavnosti Tomaž Zwitter najde čas tudi za delovanje v Mednarodni astronomski zvezi, za prevajanje APOD in drugih znanstvenih vsebin, mentorstvo doktorskih študentov in pripravo mesečnega astronomskega poročila, ki se nato predvaja na nacionalnem radiu. Prav tako je (so)avtor 188 znanstvenih člankov, z vsem tem udejstvovanjem pa nenehno zvišuje raven slovenske znanosti in prispeva v svetovno zakladnico znanja.