Jurković Violeta

Violeta Jurković je alumna in izredna profesorica angleščine na Fakulteti za pomorstvo in promet (UL FPP) in zelo dejavna na področju tujega jezika stroke.  

 

 

Na UL FPP poučuje pomorsko angleščino, angleščino za navtike, angleščino za ladijske strojnike, strokovno angleščino za področje tehnologije prometa in logistike ter pomorsko komunikacijo. Sodelovala je v različnih projektih (Summer Logistics School, Slovenska terminologija v pomorstvu I in II, TRAILs, SmartSea, EGMDSS). Je članica Senata UL FPP in vodja Komisije za kakovost UL FPP. Je aktivna članica Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ). Znotraj SDUTSJ je članica uredniškega odbora revije Scripta Manent, bila je sourednica monografije Raziskovanje tujih jezikov stroke v Sloveniji in vodja programskega odbora prve mednarodne znanstvene konference SDUTSJ.

Na Filozofski fakulteti je vodja slovenske skupine Erasmus+ projekta TRAILs, ki je namenjen pripravi izobraževanja učiteljev tujega jezika stroke. Glavna področja njenega raziskovanja so pomorska angleščina, metodologija poučevanja tujih jezikov stroke in priložnostno učenje tujih jezikov. Svoje raziskovalne rezultate je predstavljala že na mnogih slovenskih in tujih konferencah, svoje članke pa objavlja v prestižnih revijah. Opravlja vlogo recenzentke za številne slovenske in tuje revije, za svojo izjemno recenzentsko delo za visoko indeksirano SSCI revijo English for Specific Purposes je prejela tudi priznanje.

Leta 2019 je prejela nagrado Mednarodne federacije združenj učiteljev tujih jezikov FIPLV za svoje predano znanstveno-raziskovalno, pedagoško in strokovno delo na področju tujejezikovnega izobraževanja, še posebej na področju tujega jezika stroke.