Zdenko Časar
Foto: Arhiv Lek

Časar Zdenko

Prof. dr. Zdenko Časar je alumen Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter prejemnik Novartisove nagrade za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke in državnega Puhovega priznanja za  pomembne dosežke na področju sinteze zdravilnih učinkovin.

 

Prof. dr. Zdenko Časar je diplomiral na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in doktoriral v somentorstvu na Ecole Doctorale Sciences de la Matière, Université de Rennes 1 v  Franciji iz organske kemije, ter na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru iz kemijske tehnologije.

Postdoktorsko izpopolnjevanje je opravil med leti 2003–2004 na Katedri za organsko kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Glavno področje njegovega delovanja in raziskovanje je sintezna kemija, usmerjena v sintezo zdravilnih učinkovin. Zdenko Časar je bil med svojo karierno potjo v Novartisu vodja oddelkov Organske sinteze, Analitika prototipov in Analitika v Sandozovem razvojnem centru Slovenija, kjer opravljajo vrsto najtežjih projektov za kompleksna zdravila. Poleg tega je bil tudi Sandozov globalni vodja upravljanja portfelja zdravilnih učinkovin v Avstriji, kjer je vodil tudi Sandozov globalni kompetenčni center za polimorfizem zdravilnih učinkovin in skupino za upravljanje portfelja zdravilnih učinkovin. Kot prvi Slovenec je prejel najvišje Novartisovo priznanje za uglednega znanstvenika, saj je našel boljše, učinkovitejše postopke za pripravo zdravilnih učinkovin, ki so pripomogli k zmanjšanju stroškov.

Leta 2019 je bil zaposlen kot vodja področja Zgodnji razvoj farmacevtskih izdelkov v farmacevtski družbi Lek d. d. Dr. Časar je tudi redni profesor za farmacevtsko kemijo na Fakulteti za farmacijo UL in redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti.