Iztok Devetak
Foto: Jurij Selan

Devetak Iztok

Dr. Iztok Devetak je redni profesor za kemijo v izobraževanju na UL Pedagoški fakulteti, na kateri je tudi diplomiral kot profesor biologije in kemije ter doktoriral leta 2005 s področja kemijskega izobraževanja. Na Univerzi v Ljubljani je zaposlen od leta 1997.

 

Podoktorsko usposabljanje je kot Fulbrightov štipendist nadaljeval v letu 2009 na Ameriški katoliški univerzi na Oddelku za kemijo, v raziskovalni skupini za kemijsko izobraževanje, ki jo je vodila priznana raziskovalka prof. dr. Diane M. Bunce.

Raziskovalno se ukvarja s poučevanjem in učenjem kemije. Preučuje implementacijo treh ravni predstavitev kemijskih pojmov v pouk kemije v povezavi z vplivi sposobnosti, motivacije in odnosa učencev, dijakov in študentov na aktivno učenje kemije, raziskuje napačna razumevanja pojmov kemije okolja in zelene kemije in pomen poučevanja kemije v kontekstu. Preučuje tudi razvoj nekaterih zdravstvenih kompetenc učiteljev. Je soavtor učbenikov za naravoslovje in kemijo za osnovnošolce, srednješolce in študente.

Objavil je številne znanstvene članke v pomembnih mednarodnih revijah področja ter dele monografij izdanih pri tujih založbah. Kot član uredniških odborov in recenzent deluje pri številnih pomembnih revijah s področja kemijskega in naravoslovnega izobraževanja. Bil je urednik znanstvene monografije Learning with understanding in the chemistry classroom, ki jo je izdala založba Springer. Je glavni in odgovorni urednik znanstvene revije CEPS Journal, ki jo izdaja UL Pedagoška fakulteta in je indeksira bazi Scopus.

Od leta 2012 je predstojnik Oddelka za biologijo, kemijo in gospodinjstvo ter predstojnik Katedre za kemijo in kemijsko izobraževanje. Od leta 2015 je predsednik Komisije za kemijsko izobraževanje pri Slovenskem kemijskem društvu ter od leta 2019 podpredsednik za vzhodno Evropo v Sekciji za kemijsko izobraževanje Evropskega kemijskega društva (EuChemS). Od leta 2018 naprej je predsednik predmetne komisije za kemijo za nacionalne preizkuse znanja na Republiškem izpitnem centru.