David Stopar
Foto: Lucija Stopar

Stopar David

Prof. dr. David Stopar je redni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na katedri za mikrobiologijo. Je alumen Biotehniške fakultete. Doktorat je opravil iz molekularne biofizike na Univerzi v Wageningu leta 1997.

David Stopar poučuje študente mikrobiologije, biotehnologije, agronomije, biologije in živilstva na dodiplomskih in podiplomskih programih Univerze v Ljubljani. Je vabljen predavatelj na mednarodnih konferencah, poletnih šolah ter gostujoči profesor na različnih tujih inštitucijah in univerzah. Na Univerzi v Ljubljani je njegovo raziskovalno delo vezano na proučevanje strukture in funkcije biofilmov, ki rastejo na industrijsko in medicinsko zanimivih površinah.

Išče načine, kako bi z uporabo novih pristopov bolje odstranjevali biofilme oziroma zmanjšali njihov škodljiv vpliv na okolje in človeka. Pri tem uporablja različne hidrodinamske tokovne režime, nove fotodinamske metode za odstranjevanje biofilmov in laserske metode za povečan učinek delovanja protibakterijskih snovi v biofilmih. Z optično pinceto določa viskoelastičnost neposrednega okolja posameznih bakterijskih celic in raziskuje kako kavitacija uničuje bakterijske celice. Ima več kot 50 člankov v revijah s faktorjem vpliva, nekatere med njimi v najprestižnejših revijah s področja znanosti, izdal pa je tudi več knjig in učbenikov.

Bil je vodja skupine raziskovalcev z Univerze v Ljubljani, ki je odkrila mehanske povezave med bakterijami, za katere je veljalo, da ne obstajajo. Svoje široko znanje o mikroorganizmih rad deli z javnostjo.

Pripravil je več radijskih in televizijskih oddaj o vlogi mikroorganizmov v okolju, kjer razbija mite in stereotipe o nevidnem živem svetu.