Božidar Šarler
Foto: Družinski arhiv

Šarler Božidar

Prof. dr. Božidar Šarler, alumen Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je redni profesor in predstojnik Katedre za dinamiko fluidov in termodinamiko na Fakulteti za strojništvo UL.

 

 

Prof. dr. Božidar Šarler je leta 1981 diplomiral iz tehniške fizike - smer industrijska fizika na Fakulteti za matematiko in fiziko UL, magistriral iz področja tehnike jedrskih objektov na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru in 1990 doktoriral iz tehniških znanosti na Fakulteti za strojništvo UM.

 

Po diplomi se je zaposlil na Inštitutu Jožef Stefan. Od leta 1991 do 2000 je bil zaposlen na Fakulteti za strojništvo UL, v letih 2001 do 2016 pa je profesorsko delo opravljal na Univerzi v Novi Gorici. Od leta 2015 je zaposlen na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije, od leta 2017 pa je redni profesor na Fakulteti ta strojništvo UL in predstojnik Katedre za dinamiko fluidov in termodinamiko. Kot gostujoči profesor sodeluje na University of Southern Queensland v Avstraliji, Taiyuan University of Technology na Kitajskem in na University of Naples »Parthenope« v Italiji. Kot raziskovalec in pedagoški delavec je več kot 4 leta deloval tudi na univerzah v Hong Kongu, Parizu, Orlandu, Varšavi, Las Vegasu in Erlangenu v Nemčiji. Je nosilec več temeljnih in industrijskih projektov s področja večfaznih sistemov, tako domačih kot tudi mednarodnih.

Prof. dr. Božidar Šarler opravlja več vodstvenih in drugih pomembnih funkcij doma in v tujini, med drugim je član Sveta za tehniko in predstavnik Slovenije v ESFRI Energy Working Group ter član Eurotherm Committee.

Je prejemnik Puhovega državnega priznanja (2006) za vrhunske aplikativne dosežke na področju modeliranja in simulacij materialov in procesov in Zoisove državne nagrade (2016) za vrhunske znanstvene dosežke pri razvoju in uporabi brezmrežnih numeričnih metod. Prejel je tudi priznanje province Shanxi na Kitajskem, 100 Talent Plan, ter je od 2017 ugledni član ICCES.