Si želite ustvarjati animirane filme, vizuelne efekte, 3D umetnije?

10. April 2019 - 24. April 2019
Location: Fakulteta za računalništvo in informatiko

Dogodki