Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo

19. June 2019
Location: Biotehnična fakulteta, Oddelek za živilstvo, Predavalnica D1, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Dogodki