Go to content

Doctoral school

Research data management
FAIR RAZISKOVALNI PODATKI

12. 5. 2022

Uvodni pozdrav / Welcome address - prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole

Ravnanje s podatki pri doktorskih raziskavah v skladu z načeli FAIR / Manage PhD research data according to the FAIR principles, dr. Ishwar Kapoor, Research Data Officer, University of Warwick
PRESENTATION

FAIR raziskovalni podatki v biologiji / FAIR research data in biology, dr. Marko Petek, Scientific Associate, National Institute of Biology 
PREDSTAVITEV V SLOVENŠČINI
PRESENTATION IN ENGLISH

FAIR raziskovalni podatki v tehniki / FAIR research data in engineering sciences, dr. Ana Slavec, Advisor for Statistics & Research Data Management,  InnoRenew CoE; RDA Ambassador for engineering sciences – renewable materials   
PRESENTATION

Vprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka/ Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin